Privacyverklaring


1. INLEIDING
1.1 Blue Water App (hierna: de App) wordt aangeboden door Blue Water App B.V. (hierna: Blue Water App), gevestigd aan de Scheepmakerij 220, 3331MB, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59429267.
1.2 Blue Water App is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail info@bluewaterapp.com
1.3 Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de App, het gebruik van de Blue Water App website (hierna: Website), en in verband met uw communicatie met ons. Blue Water App is in verband met deze verwerkingen de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
2. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het merk, type en naam van uw jacht, om uw te identificeren, om met u contact te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag of over het gebruik van de App) en om onze afspraken over het gebruik van de App te kunnen uitvoeren en handhaven.
2.2 Als u zich hiervoor heeft ingeschreven, gebruiken wij uw e-mailadres ook om u actuele berichten te sturen over de App (zoals nieuws, ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten).
2.3 De App gebruikt de locatie waarop u zich bevindt. Dit gebeurt allereerst bij het openen van de App om de beschikbare u omliggende havens te vinden en te tonen. Ten tweede gebeurt dit wanneer u een haven nadert die de App ondersteunt en de Bluetoothfunctionaliteit van uw telefoon aan heeft staan. Deze havens zijn voorzien van apparaten, iBeacons, die signalen uitzenden naar de App, zodat u een pushbericht krijgt op uw telefoon met informatie over deze haven (waaronder de beschikbare ligplaatsen). Uw locatiegegevens worden niet opgeslagen, maar enkel tijdelijk verwerkt voor deze doeleinden.
2.4 De App verwerkt verder uw (eventuele vaste) ligplaats(en) in de verschillende havens, zodat het navigeren naar deze ligplaats wordt vergemakkelijkt. Verder verwerkt de App uw boekings- en reserveringsgeschiedenis, om u een beeld te geven van de verschillende boekingen die u heeft gedaan bij de havens.
2.5 Om uw betaling aan de haven voor het maken van boekingen te faciliteren, verwijzen wij u door naar een externe betaaldienstverlener. Blue Water App verkrijgt bij deze betaaldienstverlener inzage in het betaalde bedrag, tijdstip van betaling, het reserveringsnummer, uw postcode, uw land van herkomst en het type creditcard en vervaldatum. Blue Water App slaat uw bankrekening- of creditcardnummer dus niet op.
2.6 De grondslag voor de verwerkingen onder 2.1, en 2.4 is het uitvoeren van de overeenkomst voor de App. Voor het gebruik van uw locatie en het sturen van de nieuwsbrief (bedoeld onder 2.2 en 2.3) is de grondslag echter uw toestemming, dat we uw vragen vóór dit gebruik. De verstrekking van uw persoonsgegevens is niet een wettelijke verplichting. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen echter sommige diensten en functionaliteiten van de App niet of niet optimaal worden geboden.
 
3. COOKIES
3.1 Op de Website en in de App maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: cookies).
3.2 Zo kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website en App krijgt, en welke pagina’s het meest worden bekeken. We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.
3.3 Verder geven wij dit gebruiksgedrag door aan advertentienetwerken waar wij de Blue Water App advertenties willen tonen. Dit gebruiksgedrag wordt door de advertentienetwerken gecombineerd met vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen. Op basis hiervan wordt een interesseprofiel over u gemaakt, om u relevante Blue Water App advertenties te kunnen tonen op andere websites, die zijn afgestemd op dit interesseprofiel.
3.4 U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome Internet Explorer Firefox Safari.
 
4. BEWAARTERMIJNEN
4.1 Blue Water App zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.
4.2 Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.
 
5. EXTERNE DIENSTVERLENERS
5.1 Blue Water App maakt gebruik van externe dienstverleners voor het hosten van uw persoonsgegevens en voor het uitvoeren van de verwerkingen bedoeld onder 3. “Cookies”, zoals betaaldienstverleners. Zij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.
 
6. UW RECHTEN
6.1 U heeft het recht Blue Water App te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6.2 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat Blue Water App bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 
7. WIJZIGING
7.1 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website en in de App. 
Copyright 2024 © Blue Water APP